top of page

Privacybeleid

Wij hechten belang aan jouw privacy en verbinden ons ertoe om jouw persoonsgegevens veilig te behandelen en te bewaren. In dit privacybeleid vind je terug hoe wij jouw gegevens verwerken.

 

1. Toepassing Deze Policy is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door de entiteiten behorende tot Metaalwerken Bartels. Lees deze privacy policy om meer te weten over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door Metaalwerken Bartels

 

2. Welke gegevens verzamelen we? We verzamelen je contactgegevens zoals je adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsmnummer, faxnummer … Ook gegevens die we verkrijgen via derden of uit contracten, contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, (online) aankopen enz. houden we bij. Ook via het gebruik van onze websites, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën kunnen we gegevens over je verzamelen. Voor professionele klanten, leveranciers of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband (kunnen) opstarten, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen alsook van de vennoten en/of van de partners in de zaak. Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoet komen, worden eveneens bijgehouden.

 

3. Waarom verzamelen we deze gegevens? In de eerste plaats worden je gegevens gebruikt om de overeenkomst die je met ons sluit op een correcte manier te kunnen afhandelen. Op die manier kunnen we je bijvoorbeeld een digitale factuur doorsturen of een pakket naar het juiste adres versturen. In de tweede plaats gebruiken we je gegevens om je uit te nodigen voor beurzen, informeren over onze producten of catalogus, voor direct marketing of om profielen op te maken. Door het opmaken van profielen kunnen we je veel gerichtere en nuttigere informatie doorspelen. Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kan je je op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. Je kan dit doen door ons een e-mail te sturen, door dit in je persoonlijke instellingen aan te geven of door onze commerciële dienst te contacteren. Je kan dit ook doen door in de reclamee-mails te klikken op de uitschrijflink. Je kan te allen tijde kosteloos uitschrijven op direct marketing-communicaties. Je gegevens gebruiken we ook voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren. Wanneer we bijvoorbeeld merken dat bepaalde producten niet of minder worden verkocht, kunnen we nagaan waaraan dit ligt. Via een marktonderzoek of consumententesten kunnen we bijvoorbeeld trachten dit product te verbeteren. Indien we zien dat een website of een bepaalde pagina daarvan een dalend aantal bezoekers kent, kunnen we nagaan waaraan dit ligt. Vervolgens kunnen we die website bijsturen en verbeteren zodat jij als klant gemakkelijker toegang krijgt tot de informatie die je zoekt.

 

4. Waar bewaren wij jouw gegevens? Wij streven ernaar om alle verwerkte persoonsgegevens binnen de Europese Unie te bewaren. In de meeste gevallen enkel op de lokale computer in een CRM programma, in Excel, in een online cloud zoals Dropbox of Google Drive. Voor onze nieuwsbrieven maken we gebruik van Mailchimp. Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze regeling.

 

5. Cookies Metaalwerken Bartels verzamelt je gegevens via verschillende kanalen. We verzamelen bijvoorbeeld je gegevens ook wanneer je een website van Metaalwerken Bartels bezoekt of je doorklikt op een e-mail. Dit gebeurt via cookies, of via vergelijkbare technologieën die ons in staat stellen om dit te doen. Je kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van je webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet correct functioneert.

 

6. Beheer van de gegevensdatabanken Alle persoonsgegevens worden beheerd door Metaalwerken Bartels Nijverheidsweg 10 3960 Bree – België Tel: 089 20 66 61 Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de entiteiten behorende tot Metaalwerken Bartels. Binnen Metaalwerken Bartels zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

 

7. Overdracht aan derde partijen Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan een derde partij indien dit noodzakelijk is voor het nakomen van onze overeenkomst, zoals levering op de werf, afspraak tot uitvoering werken of herstelling door onderaannemers. Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van Metaalwerken Bartels. Metaalwerken Bartels beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

 

8. Hoe kan je je gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen? Wanneer je klant wordt van Metaalwerken Bartels bewaart de groep bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo heb je een kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van je gegevens.

Om dit recht uit te oefenen, dien je een duidelijk verzoek te richten aan de commerciële dienst van Metaalwerken Bartels waarin helder staat wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren.

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Metaalwerken Bartels zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. Onder Metaalwerken Bartels wordt begrepen Metaalwerken Bartels, Nijverheidsweg 10 3960 Bree – België - Tel: 089/206 661

 

9. Wijzigingen aan ons Privacybeleid Wij kunnen dit Privacybeleid veranderen wanneer wij dit nodig achten of daartoe door de wet worden verplicht. Voor het gebruik van website is bij elk nieuw gebruik de op dat ogenblik geldende versie van toepassing. Wanneer wij diensten aan jou leveren of je nieuwsberichten van ons wenst te ontvangen, zal de nieuwe versie van de privacy policy voorafgaandelijk meegedeeld worden

 

10. Vragen en feedback Heb je vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent hoe wij met je privacy omgaan. Contacteer ons dan zeker op info@metaalwerkenbartels.be. Wij staan je graag te woord.

 

bottom of page